ენერგო-ეფექტური თიხოვანი სამშენებლო მასალების წარმოების ტექნოლოგიები

ტექნოლოგიები

აქტიური მინერალური დანამატების წარმოების ტექნოლოგია - არგილიტი
თბოსაიზოლაციო ფილების წარმოების ტექნოლოგია - არგილიტი
კერამზიტის წარმოების ტექნოლოგია - არგილიტი

  • Image 1 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
  • Image 2 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
  • Image 3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
  • Image 4 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი