გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურებიწყლის გამათბობლებიAkva Vita
წყლის გამაცხელებელიAkva Lux
წყლის გამაცხელებელიTermix One
წყლის გამაცხელებელიTermix BV
წყლის გამაცხელებელიTermix BL
წყლის გამაცხელებელი

ქვესადგურები დამოუკიდებელი გათბობითVX-Solo
ქვესადგური დამოუკიდებელი გათბობით


Termix VX Compact 20
ქვესადგური დამოუკიდებელი გათბობითTermix VX Compact 28
ქვესადგური დამოუკიდებელი გათბობითH-22
ქვესადგური დამოუკიდებელი გათბობით

ქვესადგურები დამოკიდებული გათბობითTermix VMTD-B-1
ქვესადგური დამოკიდებული გათბობითAkva Vita S
ქვესადგური დამოკიდებული გათბობითTermix VMTD MIX-B
ქვესადგური დამოკიდებული გათბობითTermix VMTD Compact 28
ქვესადგური დამოკიდებული გათბობითAkva Vita TDP-F
ქვესადგური საცხოვრებელი სახლისთვისTermix VMTD F
ქვესადგური საცხოვრებელი სახლისთვის

ქვესადგურები დამოუკიდებელი გათბობით და დახურული ცხელი წყლითAkva Vita VX-2000
ქვესადგურიAkva Lux VX
ქვესადგურიTermix VVX-B
ქვესადგურიTermix VVX-Q
ქვესადგურიTermix VVX Compact 20
ქვესადგურიTermix VVX Compact 28
ქვესადგური

დიდი ქვესადგურებიHKL-1
ქვესადგური ცხელი წყლით მომარაგების და გათბობა-გაგრილების სისტემისთვისHKL-2
ქვესადგური ცხელი წყლით მომარაგების და გათბობა-გაგრილების სისტემისთვისLJ-2
ქვესადგური ცხელი წყლით მომარაგების და გათბობა-გაგრილების სისტემისთვის


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri