გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალებიფოლადის ბურთულიანი ვინტილები JiP


JIP-FF
ბურთულიანი ვინტილი რედუქტორული ამძრავით


JIP-FF
ბურთულიანი ვინტილი ბერკეტით


JIP-WW
ბურთულიანი ვინტილი შედუღებული შეერთებით


JIP-WW
ბურთულიანი ვინტილი შედუღებული შეერთებით

დისკისებური დამხშობი სარქველები


VFY-LH
დისკისებური დამხშობი სარქველი


VFY-WH
დისკისებური დამხშობი სარქველი


VFY-LG
დისკისებური დამხშობი სარქველი


VFY-WG
დისკისებური დამხშობი სარქველი


VFY-WA
დისკისებური დამხშობი სარქველი

ბადისებრი ფილტრები FVF


FVF
ბადისებრი ფილტრი


FVF
ბადისებრი ფილტრი


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri