გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
სითბური ენერგიის გათვლასაერთო სითბომრიცხველი”ლოგიკა 9943-U4
სითბომრიცხველი წყლის ცენტრალური გათბობისთვისSONO 2500 CT
წყლის ნაკადის მრიცხველიСПТ 943.1
სითბომრიცხველი

ბინის სითბომრიცხველიM-bus
ბინის სითბომრიცხველის დისპეჩერიზაციაSONO 2500 CT
წყლის ნაკადის მრიცხველიSONOMETER 1000
სტატიკური კომპაქტურ სითბომრიცხველი

ინდივიდულაური გათვლაINDIV-3 (R)
რადიატორის სითბომთვლელი-გამანაწილებელიINDIV AMR
რადიოსისტემა (უკავშირდება კომპიუტერს)


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri