გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
თბოგაცვლითი მოწყობილობებისპილენძის თბოგაცვლითი მოწყობილობები, ერთი გასასვლელით


XB 04-1
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXB 20-1
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXB 40-1
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXB 50-1
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXB 60-1
თბოგაცვლითი მოწყობილობა

სპილენძის თბოგაცვლითი მოწყობილობები ,ორი გასასვლელითXB 04-2
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXB 20-2
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXB 30-2
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXB 51L-2-30/30
თბოგაცვლითი მოწყობილობა

ასაწყობი თბოგაცვლითი მოწყობილობები, ერთი გასასვლელითXG 10
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXG 14
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXG 18H-1-8
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXG 20 H/L
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXG 30
თბოგაცვლითი მოწყობილობაXG 50
თბოგაცვლითი მოწყობილობაM-Cal Compact
მექანიკური კომპაქტური სითბომრიცხველიINDIV AMR
რადიოსისტემა (უკავშირდება კომპიუტერს)


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri