გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
ტემპერატურის რეგულატორებიტემპერატურის რეგულატორები


AVTI
კომბინირებული სარქველიAVTQ
ტემპერატურის რეგულატორიRAVI
ტემპერატურის რეგულატორიRAVK
ტემპერატურის რეგულატორიRAVV
ტემპერატურის ავტომატური რეგულატორიFJV
სარქველი/ტემპერატურის შემზღუდველი რეგულატორიAVTB

მარეგულირებელი სარქველის კომპლექტიAVT
ავტომატური, პროპორციული ტემპერატურის რეგულატორიAFT 06
თერმოელემენტიAFT 27 065-4404
თერმოელემენტი

ტემპერატურის რეგულატორები უსაფრთხოების ფუნქციითSTM
თერმოსტატიკური ელემენტი, ესადაგება VG(F)-ს ტიპის სარქველსSTLV
ავტომატური, პროპორციული ტემპერატურის რეგულატორიSTFW
ტემპერატურის რეგულატორი


STFL / VFG 2
ტემპერატურის რეგულატორი უსაფრთხოების ფუნქციით


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri