გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორებიწნევის რეგულატორებიAVP
წნევის რეგულატორიAVP
წნევის რეგულატორიAVP-F
წნევის რეგულატორიAVP-F
წნევის რეგულატორიAFP
წნევის რეგულატორი

წნევის რეგულატორები და ნაკადის შეზღუდვა/რეგულირებაAVPB
წნევისა და ნაკადის რეგულატორიAVPB
წნევისა და ნაკადის რეგულატორიAVPB-F
წნევისა და ნაკადის რეგულატორიAVPQ
წნევისა და ნაკადის რეგულატორიAVPQ 4
წნევისა და ნაკადის რეგულატორიAVPQ 4
წნევისა და ნაკადის რეგულატორიAFPQ
წნევისა და ნაკადის რეგულატორი

წყლის ნაკადის რეგულატორებიAVQ
წყლის ნაკადის რეგულატორებიAVQ
წყლის ნაკადის რეგულატორებიAFQ
წყლის ნაკადის რეგულატორები

წყლის ნაკადის ავტომატურად შემზღუდავი კომბინირებული მარეგულირებელიAVQM
ავტომატურად შემზღუდავი კომბინირებული სარქველიAFQM
ავტომატურად შემზღუდავი კომბინირებული სარქველი

წნევის რეგულატორები -AVA, AFAAVA
წნევის რეგულატორიAVA
წნევის რეგულატორიAFA
ავტომატური რეგულატორი

წნევის რეგულატორები -AVD, AVDS, AFDAVD
წნევის რეგულატორიAVD
წნევის რეგულატორიAVDS
წნევის რეგულატორიAFD
წნევის რეგულატორი

შემოვლითი სარქველებიAVPA
შემოვლითი სარქველიAVPA
შემოვლითი სარქველიAFPA
ავტომატური რეგულატორიAVDO
შემოვლითი სარქველი

წნევის რეგულატორები უსაფრთხოების ფუნქციითSAVA
წნევის რეგულატორი უსაფრთხოების ფუნქციითSAVD
წნევის რეგულატორი უსაფრთხოების ფუნქციით


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri