გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
კონტროლი და დისპეჩერიზაციაელექტრული რეგულატორებიECL Apex 10
ელექტრული რეგულატორიECL Comfort 100
შერევის რეგულატორი


ECL Comfort 200
უნივერსალური ელექტრული რეგულატორიECL Comfort 301
უნივერსალური ელექტრული რეგულატორი ~220 V-თვისESM
Pt 1000 გარე ფართობის და ოთახის ტემპერატურის სენსორიESMB-12
Pt1000 უნივერსალური სენსორიESMT
Pt1000 გარე ტემპერატურის სენსორიESMU
Pt1000 ჩაშვებული სენსორი 100 მმ


P16-30 ECL Comfort 200-301
სამუშაო ბარათები ECL Comfort 200 ,300 და 301 ელექტრული რეგულატორებისთვის

ქვესადგურების კონტროლი და დისპეჩერიზაციაECL Apex 10
Apex 10 -ის ტიპის ქვესადგურების მაკონტროლებელი ხელსაწყოECA 87
ქვესადგურების დისპეჩერიზაცია


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri