გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურებიგამანაწილებელი კბილანები იატაკის გათბობის სისტემებისთვის როტამეტრითFHF-4F
კოლექტორი 4+4 Danfoss BIV წყალსაზომიFHF-5F
კოლექტორი 5+5 Danfoss BIV წყალსაზომიFHF-7F
კოლექტორი 7+7 Danfoss BIV წყალსაზომი

გამანაწილებელი კბილანები იატაკის გათბობის სისტემებისთვისFHF-F
კოლექტორი 4+4 Danfoss BIVFHF-F
კოლექტორი 6+6 Danfoss BIV

მარეგულირებელი სარქველები
FHV-FJVR
მარეგულირებელი სარქველიFHV-A
იატაკის გათბობის სარქველი RA 2000-თვის

FH-Wx იატაკის გათბობის კონტროლის სისტემა

საკონტროლო სისტემა ოთახის თერმოსტატებით, რომლებიც შეერთებულია კონტროლის ცენტრალურ ყუთთან ელექტროგაყვანილობის მეშვეობით. სისტემა მოიცავს სამი ტიპის ოთახის თერმოსტატებს - სტანდარტული, სხვა მახასიათებლებით (მაგ. იატაკის სენსორით), და დაცული თერმოსტატები. არსებობს 24V და 230V ვარიანტები.

TWA თერმული აქტივატორები

თერმული აქტივატორები TWA გამოიყენება ელექტროობის on/off მაკონტროლირებლებთან, რემოდენიმე ტიპის სარქველებისა და იატაკის გათბობის კოლექტორების აქტივაციისათვის.
აქტივატორი აღჭურვილია ვიზუალური ინდიკატორით, სარქველის ღია ან დახურული პოზიციის ჩვენებისთვის.


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri