გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
სარქველები ელექტროამძრავითარაბრუნვადი/ რეგულირების სარქველები ( ცენტრალური გათბობა,კონდენცირებისა და ორთქლის დანადგარებისთვის)


VFG 33
მარეგულირებელი სარქველი ცენტრალური გათბობისთვის

VS2
მარეგულირებელი სარქველი ცენტრალური გათბობისთვის

VB2
მარეგულირებელი სარქველი ცენტრალური გათბობისთვისRAV
მარეგულირებელი სარქველი ცენტრალური გათბობისა და კონდიცირების სიტემებისთვისVMA
მარეგულირებელი სარქველი ცენტრალური გათბობისა და კონდიცირების სიტემებისთვისVGUF
მარეგულირებელი სარქველი ცენტრალური გათბობისა და კონდიცირების სიტემებისთვისVFU 2/21
მარეგულირებელი სარქველი ცენტრალური გათბობისა და კონდიცირების სიტემებისთვისVRG 3
მარეგულირებელი სარქველი ცენტრალური გათბობისა და კონდიცირების სიტემებისთვისKOVM
წყლის ტემპერატურის მარეგულირებელი სარქველიAMZ 113
მარეგულირებელი სარქველიHP 25 B
მარეგულირებელი სარქველი ელექტრო ამძრავითVGS
მარეგულირებელი სარქველი ორთქლის დანადგარებისთვისVFS 2
მარეგულირებელი სარქველი ორთქლის დანადგარებისთვის

ბრუნვადი/ რეგულირების სარქველები


HRE 3
შერეული ტიპის მარეგულირებელი სარქველიHFE 4
შერეული ტიპის მარეგულირებელი სარქველიHRB 3
შერეული ტიპის მარეგულირებელი სარქველიVFY-WH
ჩამკეტი ,მბრუნავი სარქველიVFY-WG
ჩამკეტი ,მბრუნავი სარქველიVFY-WA
ჩამკეტი ,მბრუნავი სარქველი

ელექტრული ამძრავები არაბრუნვადი სარქველებისთვისAMV 150
ელექტრული ამძრავი ცენტრალური გათბობისთვისAMV(E) 30
ელექტრული ამძრავი ცენტრალური გათბობისთვისAMV 323/423/523
ელექტრული ამძრავი ცენტრალური გათბობისთვის

AMV(E) 410/413
ელექტრული ამძრავი ცენტრალური გათბობისთვის


ABV
თერმოჰიდრავლური ამძრავი ცენტრალური გათბობის და კონდიცირების სისტემებისთვის

AMV(E) 15(ES)/16
ამძრავი ცენტრალური გათბობის და კონდიცირების სისტემებისთვისAMV(E) 25
ამძრავი ცენტრალური გათბობის და კონდიცირების სისტემებისთვისAME 85
ამძრავი ცენტრალური გათბობის და კონდიცირების სისტემებისთვისTWA-V
ელექტრული ამძრავი RAV 8 ტიპის სარქველისთვისTWA-A
ელექტრული ამძრავი RA-С, CFD, RA-N ტიპის სარქველისთვისTWA-Z
ელექტრული ამძრავი AB-QM ტიპის სარქველისთვისAME 130H
ელექტრული ამძრავი AMV(E) 130H / 140HAME 16
ელექტრული ამძრავი ორთქლის დანადგარებისთვის AMV(E) 15(ES)/16

AME 85
ელექტრული ამძრავი ორთქლის დანადგარებისთვის AMV(E) 85/86

ელექტრული ამძრავები ბრუნვადი სარქველებისთვისAMB 162
ელექტრული ამძრავი ბრუნვადი სარქველებისთვის.

AMB 182
ელექტრული ამძრავი ბრუნვადი სარქველებისთვის.


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri