გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
თერმორეგულატორები ფანკოილებისთვისთერმორეგულატორი გათბობა- კონდენცირების დანადგარებისთვის FED

FED-FF RTD
თერმორეგულატორი დისტანციურად მართვადი სენსორით,გათბობა-კონდიცირების სისტემისთვის

FED-IF RTD
თერმორეგულატორი ჩაშენებული სენსორით,გათბობა-კონდიცირების სისტემისთვის

თერმორეგულატორი გათბობის დანადგარებისთვის FEV

FEV-IF RTD
თერმორეგულატორი დისტანციურად მართვადი სენსორით,გათბობის სისტემისთვის

FEV-IF RTD
თერმორეგულატორი ჩაშენებული სენსორით,გათბობის სისტემისთვის

თერმორეგულატორი კონდენცირების დანადგარებისთვის FEK

FEK-FF
თერმორეგულატორი დისტანციურად მართვადი სენსორით ,კონდიცირების სისტემისთვის

FEK-IF
თერმორეგულატორი ჩაშენებული სენსორით,კონდიცირების სისტემისთვის

სარქველი კონდენცირების დანადგარებისთვის RA-C

RA-C 15
სარქველი კონდიცირება-ვენტილაციის სისტემებისთვის

თერმოამძრავი TWA და ABNM

TWA-A
თერმოამძრავი RA-С, CFD, RA-N სერიის სარქველებისთვის

TWA-V
თერმოამძრავი RAV-8 სერიის სარქველებისთვის

TWA-Z
თერმოამძრავი AB-QM სერიის სარქველებისთვის

ABNM
თერმოამძრავი ადაპტორის გარეშე , სარქველებისთვის

ABNM
თერმოამძრავი ადაპტორით RA სერიის სარქველებისთვის


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri