გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
რადიატორის თერმორეგულატორებითერმოსტატიკური ელემენტებიRTD Inova™
რეგულატორი ჩაშენებული სენსორითRTD
რეგულატორი დისტანციური მართვის სენსორითRTS-K
რეგულატორი ჩაშენებული სენსორითRTS-K Everis™
რეგულატორი ჩაშენებული სენსორითRTD-R
რეგულატორი ჩაშენებული სენსორითRA-K PLUS
პროგრამირებადი რეგულატორი ჩაშენებული სენსორით

რადიატორის თერმორეგულატორის სარქველებიRTD-G 25
პირდაპირი სარქველი ერთმილიანი გათბობის სიტემისთვისRTD-G 20
კუთხური სარქველი ერთმილიანი გათბობის სიტემისთვისRTD-N
პირდაპირი სარქველი ორმილიანი გათბობის სიტემისთვისRTD-N
კუთხური სარქველი ორმილიანი გათბობის სიტემისთვის

შემაერთებელი რეგულირების გარნიტურიRA 15/6T
გვერდითი შემაერთებელი მოწყობილობა
RTD-KE
შემაერთებელი მოწყობილობაVHS
პირდაპირი შემაერთებელი მოწყობილობაVHS
კუთხური შემაერთებელი მოწყობილობა

დამხშობი სარქველებიRLV 20
პირდაპირი დამხშობი სარქველიRLV-K
პირდაპირი დამხშობი სარქველი,ღერძთაშორისი დაშორება 50მმRLV-KD
კუთხური დამხშობი სარქველიRLV-KS
კუთხური დამხშობი სარქველი,ღერძთაშორისი დაშორება 50მმ

თერმორეგულატორები უახლესი დიზაინის რადიატორებისთვისRAX
კომპლექტი : რეგულატორი, სარქველი და დამხშობი სარქველიVHS-F
რადიატორეისა და პირსახოცის საშრობის გარნიტურიRA-N
სარქველები RAX -ის სერიის რეგულატორებისთვის


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri