გათბობის სიტემები
ენერგოდამზოგავი სარქველები გათბობის სიტემებისთვის
რადიატორის
თერმორეგულატორები


ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემები:
სარქველები და რეგულატორები ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებისთვის
სარქველები და რეგულატორები ფანკოილებისთვის

Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი

პროდუქცია:
რადიატორის თერმორეგულატორები
თერმორეგულატორები ფანკოლებისთვის
ბალანსირების სარქველები
სარქველები ელექტროამძრავით
იატაკქვეშა გათბობის სისტემები
ოთახის თერმოსტატები
კონტროლი და დისპეჩერიზაცია
წნევისა და წყლის ნაკადის რეგულატორები
ტემპერატურის რეგულატორები
თბოგაცვლითი მოწყობილობები
სითბური ენერგიის გათვლა
მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები
ქვესადგურები
Danfoss Socla -წყლის კომუნიკაციების კონტროლი


ურბანიზაციამ და ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობის მკვეთრმა ზრდამ წარმოშვა პრობლემა ,რომელიც წყლის თანაბარ მიწოდებას უკავშირდება და ინდუსტრიული სექტორისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.
მსგავსი პრობლემებისაგან თავის დასაცავად და მაღალფასიანი მოწყობილობების დასაზღვევად დანფოსმა შექმნა სპეციალური პროდუქტი- Danfoss Socla.

Danfoss Socla არის Danfoss ჯგუფის ერთ-ერთი ბრენდი,რომელიც აწარმოებს ჰიდრო სარქველებს. მისი მიმართულებებია:
- წნევის რეგულატორები
- უკუქცევითი სარქველები
- წყლის საკეტები
- ჰიდრო პროტექრორები

წნევის რეგულატორები

სასმელი წყლის მიწოდების სისტემებში წყლის თანაბარი ნაკადის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება წნევის რეგულატორები, რომელიც:
-არეგულირებს მაღალი წნევით შემავალ წყალს
-იცავს ძვირდღირებული ტექნიკას სავარაუდო პრობლემებისგან
-ასტაბილურებს წყლის მიწოდებას

წნევის მაკონტროლებელი- მისი დანიშნულებაა მაღალი წნევით შემავალ წყალის ნორმაზე დაყვანა და უცებ მოსული წყლის ძალის დარეგულირება.
წყლის უეცარი წნევის რეგულატორი - მაღალი წნევით უცებ მოსულმა წყალმა შესაძლოა ტექნიკის დაზიანება გამოიწვიოს.ეს მოწყობილობა იცავს სისტემას წყლის უეცარი წნევისაგან ის ზამბარების საშუალებით ახდენს ამ დარტყმის ამორტიზებას

უკუქცევითი სარქველები


უკუქცევითი სარქველი წარმოადგენს სისტემას რომელიც შეიძლება რეგულირდებოდეს როგორც ხელით ასევე ავტომატურად (დამოკიდებულია პროდუქტზე).უკუქცევითი სარქველი ატარებს წყალს მხოლოდ ერთი მიმართულებით.

წყლის საკეტები


წყლის საკეტები გამოიყენება როგორც მილსადენის მაკომპლექტებელი დეტალები, წყლის ნაკადის შესაჩერებლად ან გადასაკეტად, როგორც სამსელი წყლის მიწოდების სისტემებში,ისე გათბობისა და ვენტილაცია-კონდიცირების სისტემებშიც.

ჰიდრო პროტექრორები

ჰიდრო პროტექრორების დანიშნულებაა წყლის უკუსვლის კონტროლი და სასმელი წყლის დაცვა დაბინძურებისგან.მისი ძირითადი მიმართულებებია:
- წყლის უკუსვლის მაკონტროლებელი დანადგარი
- ვაკუუმსაწინააღმდეგო მუხლი
- ერთმაგი/ორმაგი სარქველი
- განმაცალკევებელი მუხლი
- შლანგის უკუქცევის სარქველი


გამაცალკევებლები და ვაკუუმსაწინააღმდეგო მუხლი ძირითადად გამოიყენება საშუალო ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri