DeviHeat გათბობის ელექტრული სისტემები გათბობის ელექტრული სისტემები
DeviHeat სისტემის უპირატესობა
DeviHeat სისტემის მონტაჟი

პროდუქცია:
Deviflex - კაბელები
Devimat - მატები
Devireg - თერმორეგულატორები
Devidry - ხალიჩა
Deviflex,Devicell - სამაგრი მოწყობილობები
Devirail - პირსახოცის საშრობი
Devifoil Mirror - სარკის დაორთქლების საწინააღმდეგო ფირი
Devicom TM WEB-Home - უკაბელო მართვა

დანიშნულება:
ბინისა და ოფისის გათბობა
გზებისა და შენობების სახურავების თოვლისა და ყინვისაგან დაცვა
მილების გათბობისა და ყინვისაგან დამცავი სისტემები
Deviflex კაბელებიკაბელი Deviflex

კომპანია DEVI აწარმოებს მხოლოდ ეკრანიზირებულ ორ ან ერთწვერიან ელექტროკაბელებს, რომლებიც გამოიყენება არა მარტო თბილი იატაკების, არამედ გაყინვის საწინააღმდეგო სისტემებშიც.
თავიანთი კონსტრუქციისა და დამზადების მაღალი ხარისხის გამო შესაძლებელია DEVI-ის ნებისმიერი კაბელის გამოყენება არა მარტო მაღალი ტენიანობის ფართებში, არამედ უშუალოდ წყალშიც - მაგალითად, წყალგაყვანილობის მილების შიგნით (ამისთვის გამოშვებულია სპეციალური კაბელი).

კაბელის გამაცხელებელი წვერების ცივ მავთულებთან შეერთების სისტემა მექანიკურად პრესირებული მილისების მეშვეობით, რომლებიც სპეციალურ პლასტმასის ყუთში თავსდება, და ზემოდან მოსხმული სპეციალური მასტიკის წყალობით უზრუნველყოფს შეერთებების აბსოლუტურ ჰერმეტულობასა და მაღალ საიმედოობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თბილი იატაკის სისტემაში გამათბობელი ელემენტის გამოყენების შემთხვევაში იატაკის მოჭიმვის გაკეთების შემდეგ ძალზედ რთულია სარემონტო სამუშაოების ჩატარება კაბელის აღსადგენად, ხოლო ამგვარი სამუშაოების ღირებულება კი საკმაოდ მაღალია.
სინესტე ყველა ელექტროკაბელის საერთო მტერია. სუსტი ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედებისა და იმ ნებისმიერ პოლიმერში, რომლისგანაც ელექტროიზოლაცია მზადდება, თუნდაც მიკროსკოპული ოდენობით წყლის არსებობის შემთხვევაში ჩნდება მიკრობზარები, რომლებიც შემდგომში რთულ განშტოებულ სტრუქტურას იძენენ, რაც საბოლოოდ იზოლაციის მოშლასა და კაბელის მწყობრიდან გამოსვლას იწვევს.
მზის რადიაციაც ასევე უარყოფით ზეგავლენას ახდენს იმ კაბელებზე, რომლებიც გარეთ მდებარეობენ.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვეულებრივი გამათბობელი ელექტროკაბელების უმეტესი ნაწილის მომსახურების ვადა მათი იზოლაციის ტექნიკური მახასიათებლების ცვლილების გარეშე არის 16 წელი.

ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, კომპანია DEVI კაბელების წარმოებისას განსაკუთრებულ ელექტროიზოლატორებს გამოიყენებს. ეს არის განივად შეკერილი დასხივებული პოლიეთილენი PEX სინათლის მასტაბილიზირებელი დანამატებით და ტეფლონი FEP, რაც ახანგრძლივებს კაბელის მომსახურების ვადას მისი ფუნქციონალური თვისებების შეცვლის გარეშე იმ ვადით, რა ხნის განმავლობაშიც არსებობს თავად ის შენობა, რომელშიც დამონტაჟებულია სისტემა Deviheat.

კაბელის მოწოდება ხდება ისე, როგორც დასრულებული ნაკეთობის. არ შეიძლება მისი დაგრძელება ან დამოკლება.
DEVI-ის ფირმის კაბელების ასორტიმენტი საშუალებას იძლევა, რომ “თბილი იატაკი” დაიგოს როგორც სააბაზანოებში, რომელთა ფართობი შეიძლება 1მ2-ზე ნაკლები იყოს, ასევე გაცილებით დიდ ფართობებზეც, მაგალითად, ფეხბურთის მოედნებზე.
კაბელებს მინიჭებული აქვთ საერთაშორისო სტანდარტის სერთიფიკატები:
ISO 9001: 2000 , ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:1999

Deviflex DTIP-10

Deviflex DTIP-10 - ორწვერიანი ეკრანიზირებული კაბელი ,უმეტესად მონტაჟდება ლამინატის ან პარკეტის ქვეშ, ასევე თხელი ბეტონის საფარის მქონე იატაკებში. კაბელი გამოიყენება მილების გაყინვის საწინააღმდეგოდ, სამაცივრე დანადგარების იატაკის მოყინვისგან დასაცავად. ეფექტურია მისი მონტაჟი Devifast ლენტის ან Devicell Dry პანელების მეშვეობით.


ტექნიკური მახსიათებლები:

• ორწვერიანი ეკრანიზირებული კაბელი
• ნომინალური ძაბვა ~ 230 V
• დენის სიხშირე 9,1 ვტ/მ 220V -თვის, 10 ვტ/მ 230V-თვის
• განივი ზომა 7,5 х 5,7 მმ
• მოხვევის მინიმალური დიამეტრი 5 სმ
• კაბელის ცივი დაბოლოება 3,0 მ, 3 х 1,5 მმ2
• სპილენძის ეკრანი, 16 х 0,3მმ
• შიდა იზოლაცია РЕХ განივად შეკერილი პოლიეთილენი
• გარე იზოლაცია PVC 105°C
• მაქსიმალური ტემპერატურა 65°C
• დაშვებული წინაღობა +10% ÷ -5%
• დაშვებული სიგრძე +2% +10 см ÷ -2% -10 см

Deviflex DTIP-18

Deviflex DTIP-18 - ორწვერიანი უნივერსალური კაბელი,გამოიყენება როგორც შიდა ასევე გარე მონტაჟისთვის.

ეფექტურია თოვლის საფარის გასალღობად სავალ ბილიკებზე და სახურავებზე, მილების ყინვისგან დასაცავად .და რა თქმა უნდა ასევე მონტაჟდება ბეტონის იატაკზე ოთახის ან მთელი შენობის გასათბობად.

ტექნიკური მახასიათებლები :

• ორწვერიანი ეკრანიზირებული კაბელი
• ნომინალური ძაბვა ~ 230 V
• დენის სიხშირე 16,5 ვტ/მ 220V-თვის, 18 ვტ/მ 230V-თვის
• განივი ზომა 7,5 х 5,7 მმ
• მოხვევის მინიმალური დიამეტრი 5 სმ
• კაბელის ცივი დაბოლოება 3,0 მ, 3 х 1,5 მმ2
• სპილენძის ეკრანი, 16 х 0,3მმ
• შიდა იზოლაცია РЕХ განივად შეკერილი პოლიეთილენი
• გარე იზოლაცია PVC 105°C
• მაქსიმალური ტემპერატურა 65°C
• დაშვებული წინაღობა +10% ÷ -5%
• დაშვებული სიგრძე +2% +10 см ÷ -2% -10 см

Deviflex DTSIG-20

Deviflex DTSIG-20 – ერთწვერიანი ეკრანიზირებული გამათბობელი კაბელი,გამოიყენება შიდა და გარე მონტაჟისთვის. უმეტესად აგებენ შიდა ფართობებზე,შეუცვლელია თბილი იატაკის მოსაწყობად და ნებისმიერი ოთახის გასათბობად თქვენს სახლში. კაბელი ასევე გამოიყენება მილებისა და სავალი ბილიკების გაყინვის საწინააღმდეგოდ, სამაცივრე დანადგარების იატაკის მოყინვისგან დასაცავად.


ტექნიკური მახასიათებლები :

• ერთწვერიანი ეკრანიზირებული კაბელი
• ნომინალური ძაბვა ~ 230 V
• დენის სიხშირე 18,3 ვტ/მ 220V-თვის, 20 ვტ/მ 230V-თვის
• დიამეტრი 5,8 მმ
• მოხვევის მინიმალური დიამეტრი 4 სმ
• კაბელის ცივი დაბოლოება 2 х 3 მ, 1 х 1,5 მმ2+ეკრანი
• სპილენძის ეკრანი, 16/32 х 0,3მმ
• შიდა/გარე იზოლაცია РЕХ/PVC
• გარე იზოლაცია PVC 105°C
• მაქსიმალური ტემპერატურა 65°C
• დაშვებული წინაღობა +10% ÷ -5%
• დაშვებული სიგრძე +2% +10 სმ ÷ -2% -10 სმ

Deviflex DTCE-30

Deviflex DTCE-30 – მაღალი სიმძლავრის კაბელი, მდგრადია ულტრაიისფერი გამოსხივების და ატმოსფერული ცვლილების მიმართ. გამოიყენება გარე მონტაჟისთვის-თოვლისა და ყინვის საწინააღმდეგოდ სავალ ბილიკებზე, მილებზე,მიწისქვეშა გადასასვლელებზე ,სათამაშო მოედნებზე და ა.შ. კაბელი DTCE-30 არის ორგვარი: 400V და 230V, რომელიც შესაბამისად შესაძლებელია დაერთდეს დაბალ ძაბვაზეც: 380V-ზე და 220V-ზე.

ტექნიკური მახასიათებლები :

• ორწვერიანი ეკრანიზირებული კაბელი,დიამეტრი 7,5 მმ
• მაქსიმალური ძაბვა ~ 400V, მინიმალური ~ 220V
• DTCE(400V)-ის დენის სიხშირე 30ვტ/მ 400V-თვის,27.45 ვტ/მ 380V-თვის
• DTCE(230V)-ის დენის სიხშირე 30 ვტ/მ 230W-თვის, 27.45ვტ/მ 220W-თვის
• მოხვევის მინიმალური დიამეტრი 5 სმ
• სპილენძის ეკრანი, 8 х 0,3მმ ალუმინის ფოლგით 50 მკმ
• შიდა იზოლაცია ფტოროპლასტი (თეფლონ)
• გარე იზოლაცია ულტრაიისფერი გამოსხივებისადმი-სტაბილური PVW 105°С
• შუალედური იზოლაცია PEХ განივად შეკერილი
• შეკუმშვის ძალა 2000 N
• გაჭიმვის ძალა 250 N
• მაქსიმალური ტემპერატურა 80°C
• დაშვებული წინაღობა +10% ÷ -5%
• დაშვებული სიგრძე +2% +10 см ÷ -2% -10 см

Deviflex DTIV-9

Deviflex DTIV-9 – ორწვერიანი გამათბობელი კაბელი,გააჩნია ცივი დაბოლოების ჰერმეტიული შემაერთებელი ქურო.გამოიყენება მილების შიგნით ყინვისგან დასაცვად.გააჩნია საკვები პოლიეთილენის მქონე იზოლაცია.

ტექნიკური მახასიათებლები :

• ორწვერიანი ეკრანიზირებული კაბელი
• ნომინალური ძაბვა ~ 230 V
• დენის სიხშირე 8,2 ვტ/მ 220V-თვის, 9ვტ/მ 230V-თვის
• დიამეტრი 7,5 მმ
• მოხვევის მინიმალური დიამეტრი 5 სმ
• კაბელის ცივი დაბოლოება 3 მ, 3 х 1,5 მმ2
• სპილენძის ეკრანი, 16 х 0,3მმ
• შიდა იზოლაცია РЕХ
• გარე იზოლაცია HDPE საკვები პოლიეთილენი
• მაქსიმალური ტემპერატურა 65°C
• სასმელი წყლის მაქს.ტემპერატურა 23°C
• დაშვებული წინაღობა +10% ÷ -5%
• დაშვებული სიგრძე +2% +10 სმ ÷ -2% -10 სმ

Deviflex DSM3

Deviflex DSM3 – მაღალი მდგრადობის მქონე კაბელი, გამოიყენება გაზონების გასათბობად საფეხბურთო მოედნებზე, ასევე ფართოდ გამოიყენება სათბურებში.მონტაჟდება ბეტონში ან გრუნტში. კაბელს გააჩნია მაღალი მდგრადობა მექანიკური დაზიანების მიმართ.კაბელი გამოდის ბობინებით ,ცივი დაბოლოების გარეშე კაბელის მაქსიმალური სიგრძეა 1000მტექნიკური მახსიათებლები:
• ერთწვერიანი ეკრანიზირებული კაბელი
• მაქსიმალური ძაბვა ~ 400V
• დენის სიხშირე - 24ვტ/მ 400V-თვის
• დიამეტრი - 8,5 მმ
• მოხვევის მინიმალური დიამეტრი - 5 სმ
• შიდა იზოლაცია - XLPE
• სპილენძის ეკრანი - 16/32 х 0,3 მმ
• გარე იზოლაცია - MDPE
• მაქსიმალური ტემპერატურა - 65°C
• შეკუმშვის ძალა - 1500 N
• გაჭიმვის ძალა - 1500 N
• დაშვებული წინაღობა +10% ÷ -5%
• დაშვებული სიგრძე +2% +10 სმ ÷ -2% -10 სმ

თვითრეგულირებადი კაბელები

თვითრეგულირებადი კაბელები საშუალებას იძლევა მთელს შენობაში ან მის გარე პერიმეტრზე გათბეს მხოლოდ საჭირო მონაკვეთები.
კაბელი რეაგირებს ტემპერატურის ცვლილებაზე: თუ გარემოს ტემპერატურა იკლებს, კაბელი გამოყოფს მეტ სითბოს, თუ ტემპერატურა იზრდება, გათბობის სიმძლავრე იკლებს. ამ თვისების წყალობით, გათბობის ხარჯები ოპტიმალურ ზღვარზეა. ტემპერატურის ცვლილება კი კაბელების გადახურებას არ იწვევს.

Deviflex DPH-10

Deviflex DPH-10 გამოიყენება მილების მოყინვისგან დასაცავად.
DTIV-9–გან განსხვავებით, იგი თვითრეგულირებადი კაბელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი გარემოს ტემპერატურას აღიქვამს და თავად აკონტროლებს და ააქტიურებს კაბელის შესაბამისი მონაკვეთების გათბობას. კომპლექტში შედის 2-25 მეტრიანი კაბელები.

• თვითრეგულირებადი ორწვერიანი ეკრანიზირებული კაბელი
• საშ.სიმძლავრე: 10 ვტ/მ 10 °C-ზე
• მაქსიმალური ძაბვა ~ 230 V
• განივი ზომა - 7,3 H 5,3 მმ
• მოხვევის მინიმალური დიამეტრი - 3,5 სმ
• ცივი დაბოლოება - 1,5 მ, 3 ხ 1 მმ2 + ფორკ "Shuko"
• შიდა იზოლაცია - პოლიეთილენი
• გარე იზოლაცია - PTFE (fluropolimer), ლურჯი
• მაქსიმალური ტემპერატურა - ON 65 °C
• მაქსიმალური ტემპერატურა - OFF 85 °C
• მინიმალური გარე ტემპერატურა - 30 °C
• მაქსიმალური ტემპერატურა მილის შიგნით დამონტაჟებისთვის - 40°C
• დაშვებული წინაღობა - 18,2 ომი/კმ

Deviflex DPH-10


Deviflex DPH-10 ასევე გთავაზობთ თვითრეგულირებად კაბელებს, რომლებიც იდეალურია გათბობისა და წყალგამტარი მილებისთვის, სახურავებისთვის, ჟოლობებისთვის. მათი გამოყენება ძალიან მოსახერხებელია, რადგან შესაძლებელია მათი გაჭრა საჭირო სიგრძეზე.

ტექნიკური მახასიათებლები :

•თვითრეგულირებადი ორწვერიანი ეკრანიზირებული კაბელი
•მაქსიმალური ძაბვა ~ 230 V
•მაქსიმალური დატვირთვის ძალა - 16 ა
•მოხვევის მინიმალური დიამეტრი - 2,5 სმ
•შიდა იზოლაცია - პოლიეთილენი
•გარე საიზოლაციო - UV-მდგრადი
•მაქსიმალური ტემპერატურა - ON 65 °C
•მაქსიმალური ტემპერატურა - OFF 85 °C
•მინიმალური გარე ტემპერატურა - 30°C
•მავთულის გამტარობა - 1,25 მმ2, 16
•დაშვებული წინაღობა - 18,2 ომი/კმ

Devi-Hotwatt™

Devi-Hotwatt™ 55 კაბელი მონტაჟდება ცხელი წყლის მიწოდების სისტემებში. ასევე, ცხელი წყლის მილებში სათანადო ტემპერატურის შესანარჩუნებლად.
კაბელი უზრუნველყოფს ელ.ენერგიის ეკონომიას, რადგან არ არსებობს მილების მთელ სისტემაში ცირკულაციის საჭიროება .Devi-Hotwatt™ დრეკადია და ადვილია მისი მონტაჟი,რადგან შესაძლებელია მისი დაჭრა საჭირო სიგრძის მიხედვით.
• დენის სიხშირე 8 ვტ/მ +55°C-ზე

Devi-Pipeheat™

Devi-Pipeheat™ 10 კაბელი გამოიყენება მილების შიგნიდან და გარედან დასამონტაჟებლად, რათა დაიცვას ისინი მოყინვისგან.
- დრეკადია და ადვილია მისი მონტაჟი, რადგან შესაძლებელია მისი დაჭრა საჭირო სიგრძის მიხედვით;
- სრულიად უსაფრთხოა სასმელი წყლის მილის შიგნიდან დასამონტაჟებლად.
• დენის სიხშირე 10 ვტ/მ +10°C-ზე

Devi-Iceguard™

Devi-Iceguard™-18 გამოიყენება სახურავების, ჟოლობების და სანიაღვრე მილების თოვლისა და ყინვისაგან დასაცავად.
- იცავს სანიაღვრე მილებს გაყინვისგან;
- ადვილია მისი მონტაჟი,რადგან შესაძლებელია მისი დაჭრა საჭირო სიგრძის მიხედვით;
- ადნობს თოვლის საფარს სახურავზე და მილებზე.
• დენის სიხშირე 17 ვტ/მ +10°C-ზე

Devi-Pipeguard™

Devi-Pipeguard™ გამოიყენება მილების მოყინვისგან დასაცავად. დაფარულია პოლიეთილენით, რაც კაბელს კოროზიისა და მკაცრი გარემო-პირობების მიმართ უფრო გამძლეს ხდის. ასევე, იცავს სხვადასხვა მექანიკური დაზიანებებისგან.
კაბელი დრეკადია და დასამონტაჟებლად ადვილი, რადგან შესაძლებელია მისი დაჭრა საჭირო სიგრძის მიხედვით;გამოიყენება მილების გარედან დასამონტაჟებლად.
• დენის სიხშირე Devi-Pipeguard 10-სთვის: 10 ვტ/მ +10°C-ზე
• დენის სიხშირე Devi-Pipeguard 25-სთვის: 25 ვტ/მ +10°C-ზე
• დენის სიხშირე Devi-Pipeguard 33-სთვის: 31 ვტ/მ +10°C-ზე


კომპანიის ბრენდები

Copyright 2010 by EBM. All Rights Reserved.
Designed & Programmed by Bebua Badri